Reisverslag Rügen en Hanzesteden

Deze mooie reis langs Hanzesteden en door het groene hart van Duitsland startte in de vroege ochtenduren bij een hotel in Hengelo, waar de deelnemers met elkaar konden kennismaken en een kop koffie drinken. Vandaar reden we individueel de uitgezette route door Duitsland. We volgden hoofdzakelijk de Oranier-route en kwamen door gezellige kleine dorpen en steden. Een van de mooie steden op onze route was Verden aan de Aller. Daar overnachtten we voor het eerst. Na het ontbijt startten we weer vroeg en reden noordwaarts naar Schwerin. Dit was de tweede stop. Schwerin is de hoofdstad van de deelstaat Mecklenburg-Voor-Pommeren. De stad heeft een indrukwekkend paleis en een mooie kathedraal. Op de derde dag reden we naar Wismar, dit is de eerste Hanzestad op de route, gevolgd door Rostock en uiteindelijk Stralsund. Ons reisdoel was een sfeervol hotel in Stralsund dichtbij het eiland Rügen. We maakten een mooie rit over dit bijzondere eiland aan de Oostzeekust. De volgende dag was er een stadswandeling met gids georganiseerd in Hanzestad Stralsund en wie dat wilde kon met een boot een rondvaart maken.Op de zesde dag begon alweer de terugreis, evenwel langs een andere route dan de heenreis. We overnachtten weer twee keer voordat we in Hengelo afscheid van elkaar namen en huiswaarts keerden. We konden terugkijken op een geslaagde reis. Helaas wat minder weer toen we op het eiland Rügen waren, maar daaraan kon niemand iets veranderen. De reisdata waren: van 15 t/m 22 augustus 2020.

* Hanzesteden zijn lid van het Hanzeverbond. Dit was van oorsprong (voor het eerst in 1241) een samenwerkingsorganisatie van kooplieden uit Duitsesteden rond de Oostzee en aan de Noordzee. Daaronder waren ook steden uit de Lage Landen (het huidige België en Nederland), Denemarken, Noorwegen en Zweden begrepen. De grote Hanzesteden, Gemeene of Principaalstedengenoemd, zochten hun machtsbereik uit te breiden over kleinere steden en dorpen in hun achterland. Hun voor die tijd moderne handel baseerden zij op gezamenlijk erkende rechten op het verhandelen van bepaalde producten, de juridische vorm van de handelscontracten en het nakomen van de daaruit voortvloeiende verplichtingen, eventueel af te dwingen via gezamenlijk erkende rechtbanken.