Formulier voor optie op een reis

    Door de onzekerheden omtrent het Corona virus is het moeilijk om lange tijd vooruit te kijken. Met dit formulier kunt u een optie nemen op een reis. Het verplicht u tot niets. Ongeveer drie maanden voor aanvang van de reis nemen wij contact met u op. Dan dient U definitief in te schrijven. Als door instanties in Nederland of het land van bestemming het reizen onmogelijk wordt gemaakt wegens Corona, dan zullen wij de reis annuleren en bent u niets verschuldigd. Voor het geval u zelf ziek wordt, dient u een annuleringsverzekering af te sluiten,

    Ik wil graag een optie nemen op de volgende reis in 2021:
    Oostenrijk 26 juni t/m 4 juliWales/Ierland 6 augustus t/m 20 augustusCorsica/Sardinië 25 september t/m 5 oktober

    Het Corona virus kan wijzigingen tot gevolg hebben. Data en bestemmingen zijn om die reden onder voorbehoud. Wij houden u op de hoogte van de stand van zaken in geval van wijzigingen.